Indlæser...

V.I.B.E.K.E.

Viden, Innovation, Brainstorm, Engagement, Kompetencer, Empati.

Til Kommuner/Regioner

Jeg tilbyder såvel undervisningsforløb og kompetence udvikling indenfor adskillige aktuelle og politiske prioriterede fagområder.
Ligeledes tilbydes erfaringsbaseret supervision og coaching mhp øget trivsel, optimering af samarbejde og nedsættelse af sygefravær/høj tilstedeværelse.

Anbefalinger:

”Anne Vibeke er en tålmodig underviser, der var tid til at lade nyerhervet viden bundfalde sig” – (Susanne, kommunalt ansat i kompetence forløb)
”Anne Vibeke har stor viden om vores arbejdsfunktioner og kommunale forhold, der bevirker at teori og praksis hænger sammen” – (Bo, kommunalt ansat i kompetenceforløb)
”Jeg fik fagligt og personligt nye og andre vinkler på nogle samarbejdsrelationer på arbejdspladsen som har gjort, at de nu er mindre konfliktfyldte og at jeg trives bedre” – (Helle, regionalt ansat)
”Faglig supervision har bevirket, at jeg fagligt og mentalt bedre kan overskue og agere i komplicerede borger forløb, hvilket både giver trivsel for mig i mit arbejde men også mere optimale helhedsorienterede borgerforløb.”  – (Jonas, kommunalt ansat)

Referencer/undervisningsemner.