Indlæser...

V.I.B.E.K.E.

Viden, Innovation, Brainstorm, Engagement, Kompetencer, Empati.

Jeg Tilbyder

Hej, mit navn er Anne Vibeke Steffens.
Jeg har 20års erfaring med fysioterapi gennem såvel uddannelsessystemet, den primære og sekundære sektor som i privat regi og via selvstændig klinik og virksomhed.
Derudover har jeg opnået viden om forskellige Sundhedsprofessioners uddannelse og praksis gennem flere års undervisning af både sygepleje studerende, SOSU ass elever og fysioterapeut studerende i deres uddannelses regi men også på deres kommunale praktik steder.


Som underviser, censor, instruktør, speciale terapeut og Rehabiliterings/genoptrænings  terapeut såvel som selvstændig og leder.


Jeg har derfor en bred klinisk erfaring og kendskab til praksis i flere regi.
Ligeledes har jeg erhvervet mig Specialviden om Palliation, nonmedikamentel lindring, kroniske uhelbredelige sygdomme og sorg/krise håndtering.


Tillige har jeg kendskab til supervision og coaching som både arbejdsredskab og i undervisning i relation til såvel sundhedsprofessionelle samt pårørende gennem flere års arbejde med komplekse fagområder og mellemmenneskelige relationer.
Jeg har altid søgt erfaring og kompetencer indenfor komplekse fagområder, hvor hvert forløb er individuelt og sygdommen ses i relation til individet og pårørende samt tværfagligt.


Jeg har bred erfaring såvel undervisningsmæssigt som praksisnært i inddragelse og tværfaglige sammenhænge med andre terapeutgrupper men også plejemæssigt i relation til sygepleje og studerende samt SOSU ass. og elever.


Jeg trives som underviser i miljøer, hvor faglighed og tværfaglighed komplementerer hinanden og hvor underviser og kursister i gensidig respekt opnår større viden, flere kompetencer og derved højere livs kvalitet og trivsel i sit arbejde. For en komplet liste over mine referencer, kompetencer og emner jeg underviser i, klik da her.